29
چهار شنبه 25 فروردین 1400
شماره 8195
صفحه 5-4 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
فرسودگی و سستی بنای ۷۰ ساله مسجد افضلیه امنیت نمازگزاران را تهدید می‌کند

میراث فرهنگی منطقه در دوراهی مرمت یا تخریب

مسجد افضلیه را استاد لرزاده، معمار نامدار کشور، ساخته و از جنبه معماری و میراث فرهنگی اهمیت و ارزش ویژه‌ای دارد