آفریقا رو در رو با موج سوم کرونا

​​​​​​​موج سوم همه‌گیری کرونا در حالی قاره آفریقا را دچار چالش کرده که ذخیره واکسن آن رو به اتمام است و از واردات جدید نیز خبری نیست.