35
چهار شنبه 19 خرداد 1400
شماره 8239
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
با نویسنده هم‌محله‌ای از هر دری سخن گفتیم؛ کتاب‌هایش، هویت محله، خانواده و...

قدیم‌ها همه می‌گفتند فدای سرت!

«حسین علیزاده کوزه‌کنان» نویسنده ۶۰ ساله، ساکن شهرک ولی‌عصرعج است و تمام خاطراتش در این سال‌ها با این محله گره خورده و اعتقاد دارد که «محله برای همه آدم‌ها مثل خانواده‌ مهم است.»