38
چهار شنبه 19 خرداد 1400
شماره 8239
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
شرکت راه‌آهن پرونده تخلیه خانه‌های سکوی نظامی محله جوادیه را دوباره به جریان انداخت

اولتیماتوم برای ترک خانه‌ها!

از مدتی قبل زمزمه‌هایی از اقدام شرکت راه‌آهن برای آزادسازی بخشی از اراضی محدوده دشت آزادگان به گوش مردمان محلی رسید.