بازدید عضو شورای‌شهر از پروژه‌های توسعه محله‌ای

عضو شورای اسلامی شهر تهران که هفته گذشته سرزده به منطقه ۱۶ آمده بود، از اجرای پروژه‌های تأثیرگذار در محله‌های این منطقه ابراز رضایت کرد.