نگاهی به فضاهای بی‌دفاع شهری در کلانشهر تهران

امروزه با رشد و گسترش شهرها، نقش فضاهای شهری در زندگی روزمره بیش از پیش نمایان شده است.