40
چهار شنبه 19 خرداد 1400
شماره 8239
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

صفائیه؛ یادگار حاجی میرزاصفا

تاریخ۸هزار ساله چشمه‌علی که در دامن کوه‌های محله صفائیه قرار گرفته، قدمت و هویت تاریخی این محله را به خوبی نشان می‌دهد.