رفع تصرف اراضی دولتی در استان مرکزی

فرمانده یگان حفاظت راه و شهرسازی استان مرکزی از رفع تصرف یک میلیون و ۸۸ هزار و ۷۹۸ متر مربع اراضی دولتی در این استان خبر داد.