09
چهار شنبه 19 خرداد 1400
شماره 8239
کتاب
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
تازه‌های نشر
«‌آنری لوفر»، «‌وضعیت ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه»، «‌راهنمایی بر ادبیات ارزیابی و پایش تأثیرات اجتماعی» و «‌ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه‌های توسعه» 4عنوان کتاب تازه منتشرشده‌ای هستند که از سوی انتشارات همشهری روانه بازار کتاب شده‌ است.
چشم‌انداز صنعت نشر و کتاب در سال 1400از دیدگاه ناشران

بیم‌ها بیش از امید است

گزارش
در چند سال اخیر مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های کرونایی اقتصاد کشور و معیشت مردم را تحت‌تأثیر قرار داده است. تمام مشاغل و اصناف متاثر از این شرایط روزهای سخت و پرچالشی را پشت سر گذاشته‌اند و هنوز هم با آن دست به گریبانند.