30
چهار شنبه 19 خرداد 1400
شماره 8239
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ساکنان محله بهداشت و شهرک ولی‌عصرعج این روزها با مشکل غیرعادی قطعی برق دست‌وپنجه نرم می‌کنند

قطع مکرر برق

قطعی پیاپی برق در چند روز اخیر مشکلات بسیاری را برای اهالی منطقه ما به وجود آورده است.