22
چهار شنبه 19 خرداد 1400
شماره 8239
ادب‌وهنر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

نماد تعامل میان حاکمیت و هنرمندان

هنرمندان و مدیران فرهنگی از جایگاه مرحوم علی مرادخانی می گویند
گزارش
میزان پیام‌های تسلیت و ابراز همدردی‌ها را در سوگ علی مرادخانی شاید نتوان با درگذشت هیچ‌یک از مسئولان و مدیران فرهنگی در سال‌های اخیر مقایسه کرد. نه‌تنها مسئولان و مدیران فرهنگی و شخصیت‌های سیاسی، که بسیاری از هنرمندان به سوگ او نشسته‌اند و فقدان او را ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر دانسته‌اند.