34
چهار شنبه 19 خرداد 1400
شماره 8239
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
قهرمان دوومیدانی معلولان کشور مهربانی خانواده و تحسین‌های مربی‌اش را باعث موفقیت‌هایش می‌داند

کلمات معجزه‌گر آقای مربی

می دانست اگر ۶ ثانیه بیشتر بنشیند، دوباره از شدت درد و ضعف از هوش می‌رود، ولی تصمیمش را گرفته بود و می‌خواست برای خوب کردن حال خانواده‌اش این درد را تحمل کند.