31
چهار شنبه 19 خرداد 1400
شماره 8239
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
غرفه پسماند محله میثاق جنوبی در بین ۲۳ غرفه منطقه ۱۹ نمونه شد

اینجا روزانه ۳۰۰‌کیلو پسماند دریافت می‌شود

اهالی می‌گویند رفتار خوب و مسئولیت‌پذیری‌ غرفه‌دار مشوق آنها در تفکیک زباله بوده است
همگی در انتخاب غرفه پسماند محله میثاق جنوبی به‌عنوان غرفه نمونه منطقه ۱۹ نقش داشته‌اند