12
چهار شنبه 19 خرداد 1400
شماره 8239
کووید-19
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
روند ساخت واکسن برای مقابله با بیماری همه‌گیر کووید-19، در تاریخ یک رکورد جدید به جای گذاشت. تا پیش از این، ساخت واکسن علیه بیماری‌های واگیردار، سال‌ها به طول می‌انجامید، اما شیوع کووید-19و فلج شدن زندگی شخصی، اجتماعی و اقتصادی منجر شد تا دانشمندان در این زمینه انقلابی به پا کنند.
همشهری جزئیات صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن کرونا، پیش از پایان کارآزمایی‌ها و شروع تزریق واکسن به عموم با تولیدات ایرانی را بررسی کرد

واکسیناسیون اضطراری

مسئول مطالعات بالینی واکسن کووبرکت: ورود واکسن به بازار و صدور مجوز مصرف اضطراری بستگی به شرایط کشور، وضعیت اپیدمی، مواضع سیاسی، در دسترس‌بودن سایر واکسن‌ها و... دارد
واکسن کرونای «کووبرکت»، در یک قدمی دریافت مجوز مصرف اضطراری قرار گرفته است، این در حالی است که هنوز فاز سوم کارآزمایی این واکسن به پایان نرسیده است.