آزمون سخت بایدن برای تعامل با چین

وقتی زمان ارزیابی کارنامه جو بایدن در حوزه روابط بین‌الملل فرا برسد، یک شاخص خیلی مهم، رابطه‌ای است که دولت او با چین ایجاد می‌کند. بایدن مطمئنا با مهارت، مسئولیت‌پذیری بیشتر و ذهن بازتر نسبت به دونالد ترامپ عمل خواهد کرد.