ممنوعیت واردات محصولات آرایشی پابرجاست

بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران از سال97 با کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی، منابع ارزی را محدود و کشور را در زمینه تامین ارز برای واردات کالا با مشکلات بسیاری مواجه کرد.