30
یکشنبه 5 بهمن 1399
شماره 8143
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گلایه اهالی محله تختی از وضعیت کوچه‌ بهشت که با چند آسیب اجتماعی روبروست

معابر را امن کنید

این روزها هرچه بر وسعت شهر افزوده می‌شود بر رنج‌های ناشی از این بزرگ شدن هم اضافه می‌شود.