مرد کتاب و سیاست

احمد بورقانی فراهانی 13بهمن 1386درگذشت
از آن دست کارگزارانی بود که بر هر صندلی‌ای که تکیه زد و هر امضایی که کرد، منشأ اثر و ثمر بود و البته از معدود سیاستمداران پس از انقلاب که چپ و راست، اصلاح‎‌‎طلب و اصولگرا بر سلامتش شهادت می‎‌‎دهند و آنانی هم که هرچه بیشتر جوریدند، کمتر یافتند. احمد بورقانی فراهانی، افزون بر آنکه سیاستمدار و روزنامه‎‌‎نگار بود، یک کتابخوان قهار و منتقد کتاب فعال بود؛ وجهی از او که کمتر بررسی شده است.