39
یکشنبه 5 بهمن 1399
شماره 8143
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ماجراهای ورود اتومبیل به پایتخت به روایت «عباس حسینی» نویسنده کتاب «این اتولی که من می‌گم... م. .»

«خر دجال» از دریا به خشکی رسید

همزمان با آخرین ماه پاییز امسال، داستان ورود خودرو به ایران ۱۲۰ ساله شد.