10
یکشنبه 5 بهمن 1399
شماره 8143
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ایثارگران بدانند
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: تاکنون سازمان امور اداری استخدامی مانع تغییر وضعیت استخدامی ایثارگران بود اما با مصوبه مجلس مشکل این قشر حل خواهد‌شد.
گزارش همشهری از دست‌های پیدا و پنهان قاچاق متادون در بازار

به دنبال ردپای نشت متادون

گزارش
متادون مخدری صنعتی است که برای کنترل بیماری اعتیاد استفاده می‌شود.