36
یکشنبه 5 بهمن 1399
شماره 8143
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگو با اعضای گروهی از بسیجیان که در محله حشمتیه خانه‌های نیازمندان را رایگان تعمیر می‌کنند

حس خوب خدمت به مردم

روزهای خوبی را نمی‌گذرانیم. فشارهای اقتصادی قشر متوسط را آزار می‌دهد و قشر ضعیف را امان می‌برد.