32
یکشنبه 5 بهمن 1399
شماره 8143
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
آغاز پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان‌نشینی در مناطق ۱۱ و ۱۲

هوای همسایه‌ات را داشته باش!

پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان‌نشینی در شهر تهران به راه افتاده است. پویشی که امید می‌رود در سایه آن، کیفیت زندگی در آپارتمان‌های سر به فلک کشیده پایتخت کمی بهتر شود.