37
یکشنبه 5 بهمن 1399
شماره 8143
صفحه 13محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
باورتان می‌شود هنوز در این پاساژ ۸۰ ساله و ناایمن، چراغ کارگاه‌ها روشن است؟

پرسه حادثه در پاساژ موسوی

چند سال می‌شد که اجرای طرح تعریض خیابان امام خمینیره در تکه دهم پایتخت برای تسهیل رفت‌وآمد و دسترسی آسان غرب به شرق و برعکس در دستور کار بود تا سرانجام به بهره‌برداری رسید.