5
یکشنبه 5 بهمن 1399
شماره 8143
صفحه 5-4 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
از سال ۱۳۶۴ بیمارستان جرجانی تعطیل و تاکنون به‌صورت مخروبه رها شده است

سرمایه دردسرساز

در خیابان دماوند، روبه‌روی بیمارستان بوعلی، بیمارستان دیگری هم هست، یا بهتر است بگوییم، بود.