آموزش محاسبات ذهنی ریاضی به کودکان

ثبت‌نام کارگاه آموزش محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه «شهر حساب» با هدف افزایش ظرفیت ذهن کودکان در فرهنگسرای خانواده آغاز شد.