28
یکشنبه 5 بهمن 1399
شماره 8143
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگو با بانوی توانیابی که روی ورقه‌های فلزی نقاشی می‌کند

زندگی بهترین هدیه خداوند است

گاهی اوقات با انسان‌هایی آشنا می‌شویم که با وجود مشکلات جسمی، دست از فعالیت برنداشته‌اند و این مشکلات نه تنها باعث انزوا و گوشه‌گیری آنها نشده، بلکه مسیری برای رشد و پیشرفتشان فراهم کرده است.