هوای همسایه‌ات را داشته باش!

پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان‌نشینی در شهر تهران به راه افتاده است. پویشی که امید می‌رود در سایه آن، کیفیت زندگی در آپارتمان‌های سر به فلک کشیده پایتخت کمی بهتر شود.