12
شنبه 29 شهریور 1399
شماره 8041
کووید-19
122
122
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
همه‌‌چیز از یک‌سری اخبار جسته‌وگریخته از شرق دنیا آغاز شد. می‌گفتند یک سرماخوردگی ساده بیشتر نیست اما روزی رسید که آنقدر بزرگ و نزدیک شد که تا دم در خانه‌مان آمد. طوری که هربار که می‌خواستیم وارد خانه خودمان شویم باید عملیات گندزدایی را پشت سر می‌گذاشتیم.
آنسو
بحران‌های انسانی ممکن است زندگی زنان و مردان را به‌صورت‌های متفاوتی تحت‌تأثیر قراردهد. بیماری عالم‌گیر کرونا نیز از این قاعده مستثنا نیست. زنان در برابر کوید- 19، نسبت به مردان به نتایج بهتری رسیده‌اند.
28 استان کشور در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند

کشورگشایی کرونا

همشهری از روند صعودی آمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا، ازدحام بیماران نیازمند به بستری و تدابیر مسئولان استانی برای افزایش بیمارستان‌های کووید-19 گزارش می‌دهد
آمار بستری‌های کرونا در استان‌های مختلف افزایش چندبرابری مبتلایان را نشان می‌دهد. مرگ‌ومیرهایی که تا همین چند روز پیش در بسیاری شهرها تک رقمی بودند، 2رقمی شده‌اند. این روزها در بسیاری از مراکز درمانی از شمال‌غرب تا شرق و مرکز کشور مردم صف کشیده‌اند و چشم‌انتظار خالی شدن تخت‌ها هستند تا بیماران بدحالشان را در آی‌سی‌یو و حتی اورژانس بستری کنند؛ شاید راه نجاتی باشد برای ریه‌هایی که تاب نفس کشیدن ندارد.