16
شنبه 29 شهریور 1399
شماره 8041
ایرانشهر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

زندگی در دو قدمی زندان

وجود زندان‌های قزل‌حصار، کچویی، رجایی‌شهر و ندامتگاه مرکزی در البرز موجب مهاجرت خانواده زندانی‌ها و شکل‌گیری محله‌های حاشیه‌ای شده است که شرایط مناسبی برای زندگی ندارند
طی چند دهه گذشته، کرج میزبان مهاجرانی از سراسر کشور بوده است.