123
شنبه 29 شهریور 1399
شماره 8041
صفحه 1 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
شامگاه 19 شهریور وقتی صدای شلیک در کوه‌های ورجین پیچید و به گوش محیط‌بان منطقه رسید
شهید چمران در جمع جوانان رزمنده، شهیدانی با لباس‌های گل‌آلود، زنان خرمشهری در حال آماده‌کردن غذا برای رزمندگان، انتقال مجروحان از چزابه، شادی رزمندگان از فتح خرمشهر و...
رئیس اداره زیباسازی منطقه2 از نقش تندیس مفاخر در هویت شهر و محله می‌گوید

همسایه‌های نامدار

مجسمه‌ها، تندیس‌ها و سردیس‌ها، نمادهای آرام و خاموش شهر ما هستند که قرار است در کوتاه‌ترین زمان، پیام خود را به ما برسانند.