10
شنبه 29 شهریور 1399
شماره 8041
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
رئیس اداره زیباسازی منطقه2 از نقش تندیس مفاخر در هویت شهر و محله می‌گوید

همسایه‌های نامدار

مجسمه‌ها، تندیس‌ها و سردیس‌ها، نمادهای آرام و خاموش شهر ما هستند که قرار است در کوتاه‌ترین زمان، پیام خود را به ما برسانند.