کاخ تنهایی

ثریا اسفندیاری با محمد رضا پهلوی ازدواج کرد
​​​​​​​7سال بعد از اینکه فوزیه از خانواده سلطنتی ایران جدا شد و به مصر رفت، محمدرضاشاه که هنوز دهه اول پادشاهی‌اش را تمام نکرده بود با زن دیگری ازدواج کرد.