12
شنبه 29 شهریور 1399
شماره 8041
صفحه 13-12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارشی از فعالیت بانوان حامی محیط‌زیست در محله نیاوران

خرید فقط با کیسه های پارچه ای

کارشناسان و حامیان محیط‌زیست استفاده کمتر از کیسه‌های پلاستیکی در زندگی روزمره را توصیه می‌کنند در صورتی که هنوز در مراکز خرید شاهد استفاده از کیسه‌های پلاستیکی هستیم.