12
شنبه 29 شهریور 1399
شماره 8041
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارشی از فعالیت بانوان حامی محیط‌زیست در محله نیاوران

خرید فقط با کیسه های پارچه ای

کارشناسان و حامیان محیط‌زیست استفاده کمتر از کیسه‌های پلاستیکی در زندگی روزمره را توصیه می‌کنند در صورتی که هنوز در مراکز خرید شاهد استفاده از کیسه‌های پلاستیکی هستیم.