5
شنبه 29 شهریور 1399
شماره 8041
صفحه 5-4 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بازخوانی روایت‌های دفاع‌مقدساز لابه‌لای عکس‌‌های «بهرام محمدی‌فرد»

برای عکاسی در جبهه کتک خوردم!

شهید چمران در جمع جوانان رزمنده، شهیدانی با لباس‌های گل‌آلود، زنان خرمشهری در حال آماده‌کردن غذا برای رزمندگان، انتقال مجروحان از چزابه، شادی رزمندگان از فتح خرمشهر و...