7
شنبه 29 شهریور 1399
شماره 8041
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کارآفرین برتر شمیرانات از تجربه‌های خوددر آموزش و تولید می‌گوید

شهرک صنایع دستی؛ایده بانوی کارآفرین

کارآفرین هم‌محله‌ای ما که به‌عنوان کارآفرین برتر شمیرانات معرفی شده‌است برای افرادی که برنامه‌های هنری را از صدا و سیما دنبال می‌کنند چهره آشنایی است.