05
شنبه 29 شهریور 1399
شماره 8041
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفید قرار دهید که هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌های کوچک 3 در 3 یک‌بار دیده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 8041
۳فقره آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع شهرستان بویراحمد موجب سوختن 3هکتار از این محدوده شد.

تضاد منافع ‌در حفظ منابع طبیعی و جنگل‌ها

وزارت جهادکشاورزی در تلاش برای کاستن از وسعت عرصه‌های طبیعی به نفع کشاورزی است، سازمان جنگل‌ها اما بر حفظ این عرصه‌ها تأکید دارد فعالان محیط‌زیست: تشکیل وزارت جنگل‌ها و منابع طبیعی راهکار حل بحران در تضاد منافع است
محیط زیست
سازمان جنگل‌ها به‌عنوان یک معاونت درون وزارت جهادکشاورزی تضاد اهداف جدی با وزارتخانه مربوطه دارد. رویکرد یکی افزایش حداکثری تولید و دیگری، حفاظت از منابع طبیعی است.