8-9
شنبه 29 شهریور 1399
شماره 8041
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کم‌آبی، تغییر کاربری‌ غیرمجاز و بی توجهی مالکان، بلای جان درختان محله شده است

مرگ تدریجی باغ‌های طرشت

سال‌ها سایه‌اش را نثار رهگذران کرده و میوه‌هایش هم برکت سفره باغداران بود اما حالا تنه خشک و شاخه‌های بی‌برگ و بارش نقش زمین شده است.