15
شنبه 29 شهریور 1399
شماره 8041
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
افجه، روستایی با زیرساخت‌های مناسب در لواسان

قریه گیلاس و گردو

تا چند دهه پیش «افجه» مهم‌ترین روستای منطقه لواسان به شمار می‌رفت و نخستین مدارس و نخستین خیابان‌های لواسان در این روستا شکل گرفت.