18
شنبه 29 شهریور 1399
شماره 8041
ادب‌وهنر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

راهنما

راهنما
نظام‌الدین: اگر هتل این پلاژ با همه تفریحاتش نبود، مگه می‌شد توی این ده دوام آورد؟ رو به ناصر: تو اگر اینجا بودی، چه کار می‌کردی؟  ناصر: تمام وقتم را صرف نقاشی می‌کردم.
وقایع‌نگاری یک ورک‌شاپ

نگاهی به مستند «کیارستمی و عصای گمشده»

حضور در ورک‌شاپی از عباس کیارستمی، آنقدر که به مخاطب یا تماشاچی عام انگیزه‌ای مضاعف برای فیلمسازی می‌دهد، شاید به فیلمسازان آماتور یا نیمه‌حرفه‌ای ندهد.