6
شنبه 29 شهریور 1399
شماره 8041
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کلنگ شمالی‌ترین خط مترو پایتخت در قنات کوثر به زمین زده شد

شاهراه زیرزمینی

​​​​​​​   بالاخره کلنگ ساخت خط 10 مترو تهران زمین زده شد.