25
سه شنبه 16 شهریور 1400
شماره 8308
استانی
23023432
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
آب و هوای مطبوع روستای «شهرستانک» در دل البرز، ناصرالدین شاه قاجار را هم وسوسه کرد تا زمانی را درآن ماندگار شود.
زخم خشکسالی بر پیکر زیست‌بوم ایران روز به‌روز درحال عمیق‌تر شدن است و آثار و نشانه‌های آن را در استان‌های مختلف می‌توان مشاهده‌کرد.

18 ماه خزان در «هلند ایران»

گلخانه‌داران محلات در استان‌مرکزی از زمان همه‌گیری ویروس کرونا تاکنون، حدود 42میلیارد تومان خسارت دیده‌اند
شهر محلات در استان مرکزی، آرامیده در آغوش گل‌های رنگارنگ بود که همه‌گیری ویروس کرونا، بازار پر رونق «پایتخت گل ایران» را پرپر کرد.
همه‌گیری ویروس کرونا در حدود 18ماه اخیر بار مضاعفی بر دوش حوزه بهداشت و درمان کشور گذاشته‌است.
PDF استانی
کوتاه استانی
23023405-021 ستون صدای همشهری برای نوشتن مشکلات شما شهروند گرامی است. معضلاتی که منعکس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات خود از ساعت 9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.