38
سه شنبه 16 شهریور 1400
شماره 8308
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
تاریخچه یکی از محله‌های قدیمی شمال شرق تهران به روایت ریش سفیدان

قاسم‌آباد یادگار «شکوفه»

قاسم‌آباد، محله‌ای در شمال شرق تهران است که در نقشه جغرافیایی پایتخت، بین دو بزرگراه شهید بابایی و شهید زین‌الدین و در دامنه تپه‌های سرسبز لویزان جا خوش کرده و از بخش‌های نسبتاً پراکم شهر محسوب می‌شود.