25
سه شنبه 16 شهریور 1400
شماره 8308
صفحه 1 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
این گزارش داستان زندگی یک مادر است.
از کودکی و همزمان با ورود به مدرسه، الفبای بوکس را در خانه و نزد پدرش آموخت.
فضای فرهنگسرای خاوران به مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا تبدیل شده است

۱۰ دقیقه‌ای واکسن بزن!

مرکز واکسیناسیون تجمیعی که اخیراً در فرهنگسرای خاوران و قلب منطقه ۱۵ افتتاح شده، فرصتی برای شهروندان ساکن در محله‌های مجاور این مرکز فراهم کرده که با سهولت بیشتر خود را به این مکان برسانند و از امکانات واکسیناسیون بهره‌مند شوند.