30
سه شنبه 16 شهریور 1400
شماره 8308
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

حامیان طبیعت

از چند هفته پیش پویش «نه به کیسه‌های پلاستیکی در داروخانه‌های منطقه ۱۳» آغاز شده و تعدادی از این مراکز با پیوستن به این طرح، پیشگام جایگزینی کیسه‌های پارچه‌ای به جای پلاستیک شده‌اند.