29
سه شنبه 16 شهریور 1400
شماره 8308
صفحه 5-4 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بانوی سرپرست خانوار با ۳ فرزند معلولش روزگار سختی را سپری می‌کنند

میم مثل مادر مثل مرهم دردها

این گزارش داستان زندگی یک مادر است.