22
سه شنبه 16 شهریور 1400
شماره 8308
ادب‌وهنر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
هفتادوهشتمین دوره جشنواره فیلم ونیز به نیمه خود رسیده است. نگاهی به 3فیلمی که در این جشنواره به نمایش درآمده و نظر مثبت اغلب منتقدان را به‌خود جلب کرده.
«درخت گردو» تنور سینماها را داغ کرده است

اشک رونق

بازار سینما تا همین اول تابستان امسال رونق نداشت و سینمادارها از محدودیت‌هایی که به واسطه کرونا بر سر سینماها آوار شده بود حسابی به تنگ آمده بودند.