32
سه شنبه 16 شهریور 1400
شماره 8308
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
فضای فرهنگسرای خاوران به مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا تبدیل شده است

۱۰ دقیقه‌ای واکسن بزن!

مرکز واکسیناسیون تجمیعی که اخیراً در فرهنگسرای خاوران و قلب منطقه ۱۵ افتتاح شده، فرصتی برای شهروندان ساکن در محله‌های مجاور این مرکز فراهم کرده که با سهولت بیشتر خود را به این مکان برسانند و از امکانات واکسیناسیون بهره‌مند شوند.