25
سه شنبه 16 شهریور 1400
شماره 8308
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
تکنیک‌های هنری به معابر منطقه ۱۳ زیبایی دوچندان بخشیده ‌است

گلیم سیمانی زیر پای عابران

چند روزی است مراجعان بوستان پیروزی هنگام قدم گذاشتن به این مجموعه، با طرح‌ و نقش‌های رنگی مواجه می‌شوند که زیبایی خاصی به معابرش بخشیده‌است.