کاهش تصادفات با ایمن‌سازی

نقاط حادثه‌خیز بزرگراه امام علیع با هدف کاهش تصادفات رانندگی و حفظ سلامت شهروندان ایمن‌سازی شد.