04
سه شنبه 16 شهریور 1400
شماره 8308
اقتصاد
23023624
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
همشهری نسبت به روند صعودی رشد هزینه‌ها هشدار می‌دهد

حمله تورم به خط تولید و سفره مردم

تورم
زودتر برای کنترل تورم چاره‌ای بیندیشید، جلوی رشد نقدینگی و پایه پولی را بگیرید، هزینه تولید را کاهش دهید تا سفره مردم کوچک‌تر نشود. دولت سیزدهم‌ اکنون میراث سنگین تورم به جا مانده از دولت پیشین را تحمل می‌کند و فشار آن البته بر مردم و سفره‌های آنها سنگین‌تر است.
دلار در آستانه بازگشت به کانال 26هزارتومان

دلار در آستانه بازگشت به کانال 26هزارتومان

پس از یک دوره رشد قیمت دلار در ابتدای‌ ماه جاری، قیمت دلار دوباره در مسیر نزولی قرار گرفت
بعد از یک دور رشد پر‌شتاب قیمت دلار، روند نزولی آغاز شد و قیمت هر دلار آمریکا ابتدا وارد کانال 27هزار تومان شد و اکنون در آستانه شکست این کانال و ورود به کانال 26هزار تومان است.
تولید صنعتی؛ آماده اما منتظر
تولید صنعتی؛ آماده اما منتظر
تقاضای بازار و تولید کسب‌وکارها در مردادماه کاهش پیدا کرده است
وضعیت ویژه پیک پنجم کرونا از یک سو و نااطمینانی طرف تقاضا از تغییرات سیاستگذاری کشور از سوی دیگر، برای پنجمین‌ماه پیاپی به رکود بازارها دامن زده و کسب‌وکارها را به واسطه کاهش فروش، با مشکل مواجه کرده است.